Magozata Salwa
A A A

O kancelarii

Szanowni Państwo,

 

witam na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej i zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat mojej osoby, a także o rodzaju i zakresie świadczonych przez mnie usług prawniczych.

 

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Małgorzata Anna Salwa, oferuje pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i jednostkom organizacyjnym, w szczególności podmiotom gospodarczym, podmiotom prawa publicznego oraz przedsiębiorcom. W ramach prowadzonej działalności pomoc prawna obejmuje prowadzenie zarówno indywidualnych spraw sądowych danego klienta, jak i również pozostawanie w stałych stosunkach zlecenia z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Doskonała znajomość obowiązujących przepisów prawa, rzetelność, pracowitość i sumienność w świadczeniu usług prawniczych, a także szacunek i czas poświęcany klientom, to cechy, które zapewniają wysoki poziom świadczonych przez mnie usług. Celem założonej przeze  mnie kancelarii adwokackiej jest podniesienie standardu świadczonej profesjonalnie pomocy prawnej oraz zwiększenie dostępności do rynku usług prawniczych, z uwzględnieniem możliwości finansowych danego klienta.

 

Kancelaria Adwokacka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16 :00. Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 17:30 do 19:00, odbywają się tzw. dyżury adwokackie, podczas których można uzyskać poradę i pomoc prawną w godzinach popołudniowo – wieczornych.

 

Corocznie, w ramach akcji „ Pro Bono” organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką, Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Salwa oferuje świadczenie bezpłatnych porad prawnych.

 

 

 

 

Zapraszam do skorzystania z usług kancelarii adwokackiej

Małgorzata Salwa

Adwokat